To nye underdirektører i sparekasse

Michael Nielsen og Jan Justesen er udnævnt til underdirektører.