Tag brændte på parcelhus

Foto: Kenn Thomsen, Anders Tilsted