Swallow er deres liv og opfyldelsen af en drøm om at sejle

Hawila Project i Holbæk Havn har fået selskab af Swallow fra Bretagne. Avisen har været ombord.

Folk, som færdes langs havnepromenaden på Krags Brygge, har måske bemærket, at der er kommet et nyt træskib til Holbæk, franske Swallow, som ligger i anden række udenpå galeasen Hawila.

En smuk og kold morgen i sidste uge var avisen ombord på skibet sammen med Martin Andersen fra Søfart og Maritime håndværk og Hawilas skipper, Samuel Faucherre: Oppe på dækket er der udsigt til Ny Havn med himlen og vandet farvet i sarte pasteller. De tykke uldsweatre er i brug, og der er varm, nybrygget kaffe til at varme de kolde fingre. Under dæk er der lidt mørkt og trangt med smalle, lave køjer, varme fra det gamle brændekomfur i kabyssen og fotoalbums med Swallows spændende historie klar på bordet i salonen.

Det er kontakter på kryds og tværs i det internationale miljø af dedikerede bådebyggere og træskibsprojekter, som har bragt Swallow og hendes besætning til Holbæk. Samuel Faucherre var for et halvt år siden i Bretegne og hyre Swallows besætning til at hjælpe med renoveringen af Hawila. – Vi havde brug for erfarne professionelle skibsbyggere til at hjælpe med at udskifte plankerne på Hawila, siger han.

Benoit Cayla og Blevenn Chorlay er to ud af en samlet besætning på syv, som stadig bor på Swalow, hvor de bliver en måned endnu, inden de returnerer til L’Aber Benoit i Bretagne. Her vil de arbejde vinteren over på deres værft, mens Swallow efter planen forbliver i Holbæk Havn.

Et livsprojekt

Benoit Cayla har været med fra starten af Swallow-projektet, mens Blevenn Chorlay sluttede sig til omtrent halvvejs. De fortæller, at Swallow er deres liv og opfyldelsen af en drøm om at sejle og leve ombord på et gammelt træskib. Renoveringsarbejdet, som varede sammenlagt ni år, er samtidig gode livsminder fra en periode med en masse logistik under vanskelige vilkår, et ukueligt gåpåmod og et drive for at lykkes, “uden penge eller mad”, som de siger. Projektet strakte sig over så mange år, fordi holdet bag vekslede mellem at arbejde på skibet i typisk fem måneder, efterfulgt af seks måneder hvor de tog andre steder hen for at arbejde og skaffe penge til at finansiere byggeriet.

Blevenn Chorlay fortæller, at man valgte navnet Swallow efter en figur øverst på skibets mast, der fungerer som en ’vejrhane’ til søs. – Der var en af vores venner, som lavede en flot svale til os i kobber. Det gav inspiration til navnet Swallow, som vi synes lyder smukt og passer godt til os, der lige som svalen har hjemme i hele verden og migrerer med årstiderne, siger hun.

Bygget i Danmark

Swallow er oprindelig en danskbygget hajkutter, en dansk kuttertype, som vandt stor udbredelse fra omkring år 1900. Skibet hed dengang Genara og er bygget i Frederikshavn. Umiddelbart efter blev det solgt til England, hvor det i en lang periode blev brugt til sildefiskeri. Det var herefter i privateje i en periode, indtil bådebyggerne fra Bretagne købte det og byggede det om til lystbåd.

I dag er der ikke meget af det oprindelige tømmer tilbage på Swallow, for alt er – lige som på Nationalmuseets Anna Møller – blevet udskiftet.

– Plankerne er skiftet, og ejerne har også udskiftet alle spanterne. Derudover er der kommet ny stævn og køl. Det har givet Swallow et andet udtryk med blandt andet en spids stævn, som man kender det fra den britiske trawler, og to store franskinspirerede årer i hækken, som bruges, når man ’vrikker’ skibet på plads i havnen, forklarer Martin Andersen, som tilføjer, at de franske skibsbyggere arbejdede under temmelig ekstreme vilkår under byggeriet:

– Skibet var trukket på land ved Bretagnes kyst på et sted med store udsving mellem flod og ebbe. Arbejdet måtte derfor gennemføres i de tørre perioder, og alt værktøjet fjernes, når tidevandet kom ind, siger han og tilføjer, at metoden er den, der fra gammel tid blev brugt af bådebyggere langs de danske kyster. – Det er interessant at se, at man kan renovere et gammelt træskib på en helt basal og fundamental måde, uden at det koster millioner af kroner, tilføjer han.

Hawila over Atlanten

Swallow bliver som nævnt ved Krags Brygge vinteren over, og herefter er det meningen, at besætningen fra det Nordfranske vender tilbage for at hjælpe de frivillige på Hawila.

– Det er planen, at Hawila kommer på bedding igen til foråret, forklarer Samuel Faucherre. Han regner med at kunne testsejle Hawilla i Isefjorden til sommer med udsigt til at krydse Atlanten i perioden fra november til januar.

Hawila Project er en non-profit organisation, der har som målsætning at kombinere transport af produkter med sejl med undervisning og information om globaliseringens problematikker og det nuværende system for transport af fødevarer.

– Hawila er en del af en opadgående bevægelse og et internationalt fællesskab med en vision om fragt af varer med sejl. Det, de enkelte projekter udretter, redder måske ikke verden, men det vækker tanker hos folk om nogle centrale problemstillinger. Hvis der ikke er nogen, som gør noget ekstraordinært, er der ikke noget, som ændrer sig. Det gør projektet og menneskene bag Hawila så interessante, og det er spændende, at de har valgt at have hjemme i Holbæk Havn, siger Martin Andersen.

Søfart & Maritime Håndværk i Holbæk sejler med historiske skibe, restaurerer dem og formidler dansk søfartshistorie med de tilknyttede håndværk, skibstømrerarbejde og sømandsskab. Fire af Nationalmuseets fartøjer ligger i Holbæk Havn, det er skonnerten Bonavista, galeasen Anna Møller, sluppen Ruth og DFDS-havnepram nr. 19. Sammen med Hawila og Swallow planlægges der en åbent hus-dag i slutningen af november, hvor man kan se fremgangen i arbejdet alle steder. Info vil fremgå af de respektive hjemmesider og på de sociale medier.