Svineavler tiltalt i ni år gammel sag

Foto: Kenn Thomsen, Morten D. Christensen
Fotos udefra af Edelgundegård. Det handler om naboer, der i mange år har været generet af lugtgener fra svineproduktionen
Fotos udefra af Edelgundegård. Det handler om naboer, der i mange år har været generet af lugtgener fra svineproduktionen Kenn Thomsen

Der har ligget et usædvanligt tykt lag støv over dokumenterne i en sag, hvor svineproducent Peter Kjær Knudsen, Tingerup, er tiltalt for overproduktion i perioden fra oktober 2009 til juli 2011. Overproduktionen har, ifølge anklagemyndigheden, medført »fare og skade på miljøet.«

Nu mere end ni år efter, at den påståede overproduktion skal være startet, er sagsakterne blevet støvet af, og i torsdags tog Retten i Holbæk så endelig fat på sagen. Peter Kjær Knudsen nægter sig skyldig.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Sagen begyndte med en politianmeldelse fra Holbæk Kommune i marts 2013 på baggrund af et tilsynsbesøg på bedriften på Edelgundegård i Tingerup året før.

Peter Kjær Knudsen blev sigtet i sagen samme efterår, men herfter lå sagen helt stille hos Midt- og Vestsjællands Politi, indtil man begyndte at kigge på den i 2017.

Senioranklager Jens Berger medgav i retten, at sagen har været »længe undervejs«, og han sagde, at det blandt andet hang sammen med, at anklagemyndigheden bad Holbæk Kommune som tilsynsmyndighed om at præcisere de påståede ulovligheder.

Det skete dog først i 2017, hvor sagen blev gravet frem fra bunkerne hos politiet og anklagemyndigheden, efter at have ligget stille i mere end tre år, og den mellemperiode havde anklageren ingen forklaring på.

Den 58-årige landmands forsvarsadvokat, Uffe Baller, brugte da også en del tid på at påpege både sagens noget uskønne forløb og ikke mindst det, han bekriver som sagens »manglende klarhed«.

Han mener blandt andet, at der er problemer med selve anklageskriftet mod Peter Kjær Knudsen, der indeholder to forhold.

I det første forhold er han tiltalt for i perioden fra 27. okotber 2009 til og med 31. juli 2010 at have produceret mere end de 8600 slagtesvin i vægtintervallet 30-102 kg pr. planår, som hans miljøgodkendelse lød på.

Ifølge anklagemyndigheden svarer det til en overskridelse af tilladelsen med 41 såkaldte dyreenehder (DE) – svarende til en overskridelse på næsten en fjerdel af det tilladte.

Forhold to handler om en påstået overproduktion på 20 DE i det såkaldte planår 2010-2011 i perioden fra 1. august 2010 til 31. juli 2011. Det svarer til en overskridelse på cirka ni procent.

Netop sondringen mellem et konkret antal dyr og omregningen til dyreenheder, der lidt forenklet er et udtryk for det kvælstofaftryk dyrene sætter på omgivelserne, er ifølge Peter Kjær Knudsen og hans forsvarer med til at skabe uklarhed.

De hæfter sig ved Holbæk Kommunes egne indhentede oplysninger om, at Peter Kjær Knudsen på Edelgundegård faktisk producerede færre svin end de tilladte 8600 pr. planår.

Derfor mener de, at Peter Kjær Knudsen har holdt sig inden for rammerne af sin tilladelse.

Men Holbæk Kommune mener – med opbakning fra anklagemyndigheden – at det i stedet er omregningen til dyreenheder der er relevant, fordi grænserne i tilladelserne er lavet for at begrænse kvælstofudledningen.

Da Peter Kjær Knudsen i perioden producerede såkaldte tungsvin, der vejede mere end de 102 kg, mener myndighederne, at dyrenes kvælstofaftryk er større, og altså dermed også antallet af producerede dyreenheder.

Peter Kjær Knudsen hævder på sin side, at han var i sin gode ret til at producere tungsvin, hvilket et indkaldt vidne fra Holbæk Kommune ikke anfægtede.

Den kommunale sagsbehandler fatholdt dog i sin forklaring, at det var kommunens opfattelse, at tungere svin så skulle modregnes i det faktiske antal af tilladte svin.

Der ventes at falde dom i sagen i næste uge. Senioranklager Jens Berger vil have Peter Kjær Knudsen idømt en bøde på 48.000 kroner svarende til cirka en en fjerdel af de knapt 194.000 kroner som man mener, at svineproducenten har fået i ulovligt udbytte af overproduktionen. Det beløb vil myndighederne desuden have konfiskeret.

Forsvarer Uffe Baller plæderede som nævnt for frifindelse. Han opfordrede samtidig dommeren til at overveje at bruge en særlig paragraf i straffeloven, der giver mulighed for at dømme efter nyere lovgivning end den, der var gældende i årene 2009-11.

Med landbrugspakken blev systemet med dyreenheder afskaffet i 2017, og Uffe Baller mener derfor, at retten skal overveje, om den vil dømme efter den gamle lovgivning, når området i dag er helt anderledes reguleret.

Det er dog sådan, at systemet med udregninger i dyreenehder fortsæt gælder for de bedrifter, der allerede var godkendt, da de nye regler trådte i kraft.

Derfor er Peter Kjær Knudsens produktion på Edelgundegård fortsat omfattet af de gamle regler, indtil en eventuel ny ansøgning om udvidelse af produktionen. Den vil i så fald skulle gives efter de nye regler fra 2017, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

ARTIKLEN ER OPDATERET 1. FEBRUAR KLOKKEN 11:40: Det fremgik af en tidligere version af artiklen, at overskridelsen i forhold 2 var på 11 procent. Den korrekte procentoverskridelse beregnet ud fra oplysningerne i anklageskriftet er dog ni procent.