Sundhedspolitik – udvikling eller afvikling

Debat

Johnny Petersen, Formand for Holbæk seniorråd

Efter mange års tovtrækkeri med forskellige regeringer skal sundhedsområdet nu tilbage til start i en kommission.

Akutpakken handler først og fremmest om den alvorlige situation på sygehusene, hvor et af de helt store problemer er mangel på arbejdskraft.

Nærhospitaler er sparket til hjørne, men sundhedsklyngerne som handler om samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger "består".

Der er efterhånden almindelig kendt at hvis ikke det nære sundhedsvæsen udenfor sygehusene, med fokus på forebyggelse, men i samarbejde med sygehusene "prioriteres", vil det være umuligt at løse udfordringerne i vores samlede sundhedsvæsen.

Der er afsat meget få ressourcer til sundhedsklyngerne. Kommunerne mangler et økonomisk incitament.

I Holbæk kommune er de besparelser som er vedtaget i høj grad gået ud over forebyggende tiltag og nye såkaldte effektiviseringer er på vej.

Der bruges i Holbæk Kommune mange ressourcer på at finde besparelser og afvikle. Pga de økonomiske vilkår, hvor kommunen ikke må bruge flere penge på velfærd, har jeg på fornemmelsen, at der ikke bruges tilstrækkeligt på udvikling, især ikke hvis det koster penge, hvad forebyggelse ofte gør på den korte bane.

Holbæk Kommune har desværre ikke et godt udgangspunkt på sundhedsområdet, vi mangler akutpladser, midlertidige pladser og plejehjemspladser.

Jeg mener at det fremover bliver helt afgørende, hvordan sundhedsloven, serviceloven og en ny ældrelov kommer til at hænge sammen og opleves i sammenhæng.

Tilbage står en befolkning med forventninger til en velfærdssamfund og et samlet sundhedsvæsen der fungerer.