Styrket indsats på jobskabelse vil give penge i kommunekassen