Stort hop for tvangsauktioner

Med knap 1.000 tvangsauktioner i Holbæk Retskreds i 2009 blev tallet næsten fordoblet i forhold til året før.

Foto: MIe Neel
Retten i Holbæk, Smedelundsgade 16. Foto: Mie Neel
Retten i Holbæk, Smedelundsgade 16. Foto: Mie Neel Copyright : Mie Neel

Der blev i 2009 modtaget 937 sager om tvangsauktioner i Holbæk Retskreds, der omfatter de tre nordvestsjællandske kommuner – Holbæk, Odsherred og Kalundborg.

Der er tale om en stigning på 80 procent, da der i 2008 indløb 520 tvangsauktioner.

Det var dengang en fordobling set i forhold til de 263, der var i 2007.

Tvangsauktioner er tidskrævende

Fra Retten i Holbæk lyder det, at tvangsauktionerne fortsætter med uformindsket styrke. Tvangsauktionerne er det sagsområde, der er steget klart mest fra 2008 til 2009.

Og da der er tale om meget arbejdskrævende sager, er det noget, der kan mærkes hos personalet i Retten i Holbæk.

Også flere konkurser og fogedsager

Når det gælder insolvenssager, der blandt andet omfatter konkurser og betalingsstandsninger, er stigningen i antallet af sager på 33 procent. Fogedsager, hvor betalingskrav er en del af sagerne, er samlet steget med 25 procent.

Der er også kommet flere straffesager, mens der er et lille fald i antallet af civile sager. Til gengæld er de ofte mere tunge end tidligere.