Stor interesse for varmemøde i Svinninge

Flere end 150 mennesker deltog torsdag aften i et borgermøde om fremtidens varmeforsyning i Svinninge.

Der mødte over 150 mennesker frem, da Svinninge Lokalforum torsdag aften var vært for et borgermøde om fremtidens varmeforsyning i byen.

Foto: Svinninge Lokalforum

Allerede en time før mødestart dukkede de første Svinninge-borgere op, da Svinninge Lokalforum torsdag aften holdt orienteringsmøde om fremtidens varmeforsyning i lokalområdet.

Og det viste sig da også, at den forventede interesse fra 100 borgere blev overgået, da mere end 150 mødte frem og deltog i mødet på Svinninge Skole. Men en ihærdig indsats fra lokalforum sikrede, at der var stole og kaffe nok til alle.

Som alle andre steder er interessen for, hvordan vores boliger fremover skal varmes op, stor i Svinninge. Holbæk Kommune præsenterede sidste år en strategisk varmeplan, som Karen Thestrup Clausen (EL), formand for klima-, miljø- og naturudvalget gennemgik.

Hun opfordrede til tålmodighed, idet planen utvivlsomt vil blive ændret undervejs, jo mere viden der kommer ind, og uanset hvad, vil arbejdet med at implementere fjernvarme være en proces, der kommer til at tage mange år.

Efterfølgende fik repræsentanter for forsyningsselskabet Fors ordet. Her fremgik det, at fjernvarme i Svinninge i givet fald vil bestå af et stort varmepumpeanlæg, eventuelt suppleret med overskudsvarme fra virksomheder.

Fors regner i øjeblikket på, om der er basis for at etablere fjernvarme eller ej i Svinninge og andre steder. Ifølge lokalforum blev man på mødet stillet i udsigt, at der i løbet af dette kvartal vil komme en rimelig sikker prognose. Hvis den viser grundlag for at etablere fjernvarme, vil Fors vende tilbage til Svinninge med mere håndfast info om tidsplaner, priser og alt det praktiske.

På mødet deltog også Henning Wallin Olsen og Mikkel Lundstrøm, der sidder i den projektgruppe, som borgerne på Tuse Næs har nedsat for at undersøge mulighederne for at etablere et lokalt fjernvarmeværk, idet Tuse Næs ikke skal forvente at blive omfattet af et kommunalt netværk.

Repræsentanterne fra Tuse Næs gennemgik projektgruppens store arbejde indtil nu, og de forventer, at gruppen skal fortsætte arbejdet i mindst tre år endnu. Der er estimeret med 300 tilslutninger og de 250 er allerede på plads. Gruppen er positiv og er allerede i drøftelse med et selskab der kan håndtere opgaven, fremgik det på mødet i Svinninge.

Endelig deltog en repræsentant fra Andel-datterselskabet Enova, der har specialiseret sig i projektering og salg af varmepumper.