Sti gennem køkkenhaven

Stiplanen for Holbæk Kommune er skrivebordsarbejde, mener lodsejere, som føler sig dårligt informeret om planen.

Foto: Per Jensen, Ole Brandt