Sportsbyen uddeler solsikker

Solsikker adgang til sportsby
Holbæk Sportsby har meldt sig til solsikkeprogrammet. Det betyder, at mennesker med skjult handicap og diagnose kan få udleveret en solesikkesnor og på den måde vise, at de har brug for støtte.

Receptionen i Holbæk Sportsby har fået en stak grønne snore med gule solsikker, som uddeles til alle, der beder om det. Snoren er et diskret signal til medarbejderne, at her er en person med et usynligt handicap eller usynlig diagnose.

Holbæk Sportsby er kommet med i det internationale solsikkeprogram, og medarbejderne er uddannet til at hjælpe og ved, at det måske tager lidt længere tid at forklare og instruere, vise vej og rådgive.

Med solsikkesnoren og nye piktogrammer, der blandt andet gør det nemmere for demensramte, understreger sportsbyen, at den er tilgængelig og tryg for alle,

Det kan være mennesker med angst, psykiske lidelser og diagnoser som ADHD og autisme. Det kan være ordblinde, svagtseende, blinde, hørehæmmede, døve og mennesker med demens eller hjerneskade.

Sportsbyens kommunikationschef Bente Kløvgaard er stolt af, at Sportsbyen nu er en del af det globale solsikkeprogram, og at det er helt i tråd med stedets værdier, skriver hun i en pressemeddelelse.

Gatwick Airport i London fik ideen i 2016, og siden har den bredt sig til lufthavne i hele verden også i Danmark og blandt andet også til Movia, forskellige forlystelser, apoteker, virksomheder, butikker, biblioteker og museer.