Skolebestyrelse henvender sig direkte til politikere

Mail: Medlemmerne af kommunalbestyrelsen har fået en mail fra skolebestyrelsen på Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse skoler, som mener politikerne bør informeres om deres syn på Bo Pedersens fratrædelse.

Skolebestyrelse henvender sig direkte til politikere

Skolebestyrelse henvender sig direkte til politikere

“Kære kommunalbestyrelsesmedlem. I år skal du ikke læse høringssvar til budgettet for Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skoler. Administrationen har givet os langt større problemer. Vi håber derfor du vil bruge 10 minutter på at læse vedhæftede brev inden kommunalbestyrelsesmødet. Og måske endda sætte tid af til at hilse på os inden mødet hvor vi vil stå ved bygningen og gøre opmærksom på vores sag”, sådan skriver skolebestyrelsen på Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse skoler i en mail til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. I mailen har de vedhæftet et brev, hvor de redegør for, at de synes, det er forkasteligt, at “en betroet skoleleder med flere tillidsposter i rygsækken, fx tillidsrepræsentant for skolelederne, er blevet afskediget uden at skolebestyrelsen er orienteret herom.”