Skole mangler elever – arbejdsgruppe skal i gang

Udvikling: Efter sommerferien forventes der kun at være 21 elever på Stestrup Skole og derfor oprettes der en arbejdsgruppe, der skal understøtte videreudviklingen af skolen.

Vil styrke Stestrup Skole
<p>Politisk har man med den nye skolestruktur besluttet, at man vil bevare og understøtte de mindre skoler i kommunen. Men skolerne kan også blive så små, at det er svært at drive skole. Derfor foreslår administrationen, at der oprettes en arbejdsgruppe , der skal se på, hvordan Stestrup Skole kan styrkes. Onsdag den 11. maj holder udvalget for børn og skole et ekstraordinært møde, hvor der skal tages beslutning om at danne arbejdsgruppen.</p>