Skarp kritik lukker botilbud

Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)
Vi (Jacob og Margrethe) bringer en række artikler om forholdene på Elevhjemmet Kikhøj de kommende dage og skal bruge flere billeder af døgninstitutionen - skudt fra offentlig vej. Foto: Mik.
Vi (Jacob og Margrethe) bringer en række artikler om forholdene på Elevhjemmet Kikhøj de kommende dage og skal bruge flere billeder af døgninstitutionen – skudt fra offentlig vej. Foto: Mik.

Kikhøj i Holbæk, som er et bo- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med udviklingshandicap, lukker senest 30. november i år.

Det sker efter, at Socialtilsyn Hovedstaden, som fører tilsyn med Kikhøj, har konstateret, at forholdene på stedet er så dårlige, at godkendelsen til at drive Kikhøj bør ophøre.

Tirsdag besluttede Magistraten for Frederiksberg Kommune, som har den endelige beslutningskompetence, at følge indstillingen fra tilsynet.

I afgørelsen, som avisen er i besiddelse af, fremgår det, at baggrunden for beslutningen blandt andet er, at Socialtilsyn Hovedstaden har »dokumenteret og observeret alvorlige overgreb mod et barn og en ung fra medarbejdernes side« på Kikhøj.

Socialtilsynet konstaterer også, at reglerne om magtanvendelse ikke er implementeret, hvilket betyder at reglerne overtrædes. Og så har socialtilsynet en særlig bekymring for, at tilbuddet i høj grad benytter ufaglærte vikarer og medarbejdere på deltid.

Desuden er økonomien uigennemskuelig, ligesom de fysiske rammer fremstår slidte og utidssvarende, konstaterer tilsynet.

I Holbæk Kommune kommer afgørelsen ikke som en overraskelse.

Her har man i længere tid vidst, at Kikhøj havde massive problemer. Og tilbage i maj iværksatte administrationen derfor også en omfattende handleplan med henblik på at rette op. I den forbindelse blev hele ledelsen erstattet.

Det har dog vist sig langt fra at være nok. Og derfor bøjer kommunen sig også for afgørelsen.

I går besluttede en enig Holbæk Kommunalbestyrelse således, at afgørelsen om at tilbagekalde godkendelsen af Kikhøj ikke skal ankes.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt torsdag.