Selvvisitering til tilbud for sårbare udfordrer det sociale budget

Budgettet udfordret af gør-det-selv visitering

Socialudvalgets røde tal for 2023 nærmer sig et merforbrug på 30 millioner kroner. Mange opgaver er lovbundne, og nogle kræver ikke en kommunal visitering, her har borgere frit valg af sted og til en pris, kommunen skal betale. Og ikke alle vælger kommunens eget forsorgshjem Karlsvognen på Jernbanevej i Holbæk.

Foto: Jørgen Juul Jensen
<p>Det bliver ofte gentaget, at budgetterne på socialområdet kan være svære at forudsige, fordi meget er lovbestemt. Sværere bliver det, når borgere selv kan visitere sig ind på et tilbud efter eget valg også uden for hjemkommunen. Det er med til at udfordre det sociale budget i Holbæk Kommune, hvor udgiften til forsorgshjem, krisecentre og misbrugsbehandling ikke falder som ventet.</p>