Sandby-møller: Kommunens tal, argumenter og troværdighed er på tynd is

Debat

Debat om Sandby-møller: Kommunen er utroværdig
Foto: Per Christensen