Sag om vindmøller bliver rettet til

Kommunalbestyrelsen skal have vedtaget retningslinjer for anvendelsen af midler fra den grønne pulje.

Det er på denne mark vest for Sandby, at Mejnerts Grøn Energi ved Niels Mejnertsen (billedet) har ansøgt om tilladelse til at opstille tre vindmøller, der hver har en totalhøjde på 150 meter.

Foto: Per Christensen