Sæt mennesket før systemet

Af Solveig Krogh

Christiansen,

kredsformand

i CP Nordvestsjælland

Tænk, hvis du ikke kan gå i biografen eller besøge en ven, når du har lyst, fordi du er afhængig af hjælp fra andre. Det er hverdagen for de mange mennesker med handicap, som er helt afhængig af hjælp.

Til den gruppe borgere har vi skabt det, der i udgangspunktet er verdens bedste hjælperordning – den såkaldte BPA-ordning. En ordning, der skal sikre, at mennesker med en funktionsnedsættelse har den praktiske hjælp i hverdagen, der skal til for at kunne fungere på lige vilkår med andre mennesker.

Men BPA-ordningen er under pres, og vi oplever jævnligt, at vores medlemmer får frataget deres ordning, får reduceret i antallet af hjælpertimer eller slet ikke får muligheden for at få ordningen bevilget.

Samtidig ser vi, at der er voldsomt mange fejl i sagsbehandlingen af BPA-sagerne. Faktisk finder Ankestyrelsen fejl i 50 procent af sagerne. Det ligner en kommunal spareøvelse. Det er urimeligt, og det forringer livskvaliteten.

I CP Danmark synes vi, at man skal have mulighed for at leve præcis det liv, man ønsker, også selvom man er født med et handicap. Derfor er vores opfordring til politikerne: Sæt mennesket før systemet – bevar hjælperordningen.