Sådan kan der spares på erhvervsliv, unge og ledige

Spareforslag: Udmeldingen har hidtil været, at der skulle spares 2,5 mio. kr. på udvalget for beskæftigelse, uddannelse og erhvervs område, men der ligger nu besparelsesforslag for godt tre mio. kr. i 2023 og godt fem mio. kr. i overslagsårene.

Sådan kan der spares på erhvervsliv, unge og ledige

Holbæk Erhvervsforum (HEF) er nævnt i spareforslagene. Administrationen foreslår at kommunen i en ny aftale med HEF nedsætter størrelsen på tilskuddet. Foto: Per Christensen

Foto: Per Christensen