Råd: Fordobling af sagsbehandlingsfrist modarbejder hurtig hjælp til udsatte

Indsatser svækkes

Retvisende måske - men sagsbehandslingsfrister på otte uger er for lange

Otte uger, tre måneder eller længere sagsbehandlingsfrist på social- og ældreområdet kan på nogle områder skade det forebyggende arbejde, lyder bekymring fra Handicap-, Udsatte- og Seniorrådene.

Foto: Agner Ahm
<p>Et af argumenterne for at fordoble sagsbehandlingsfristen er væk. Alligevel er der lagt op til to måneders sagsbehandlingsfrist for at få en afgørelse på tidsbegrænset hjælp og træning til socialt, fysisk og mentalt udsatte borgere. </p>