Prostest mod boliger i fire etager

Foto: Kenn Thomsen

Ikke overraskende var der blandt deltagerne ved et offentligt møde mandag aften udbredt modstand mod, at der ifølge et forslag til en lokalplan for grunden på hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringsted i Holbæk skal kunne bygges i fire etager.

Lokalplanforslaget er i høring frem til den 19. december, og i den forbindelse var der møde på Holbæk Bibliotek. En snes borgere deltog, og blandt dem var en del, der bor på Marievej, som ligger bag de planlagte nye boliger.

De ønskede ikke, at der skal bygges i fire etager, men også andre, der ikke bor tæt på grunden fandt, at der ikke bør bygges så højt.

Ifølge forslaget til en ny lokalplan for grunden, der kort tid endnu huser en Netto-butik med parkeringsplads, skal der kunne bygges i fire etager langs Valdemar Sejrsvej og i to etager langs Gl. Ringstedvej.

Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser påvirkningen ved boligerne på Marievej på fire forskellige tidspunkter af året. For alle fire måneder er det vist for tidspunkterne klokken 9, 12 og 18. Fra deltagerne blev der efterlyst diagrammer, der viser, hvordan det ser ud i juni klokken seks eller syv.

– For at det kan betale sig at bygge, bliver der proppet så mange etager på som muligt. Det eneste hensyn er økonomisk, mente Gitta Thur fra Marievej 24, der ikke selv bor ud for de nye boligblokke.

I mødet deltog også arkitekt Carsten Boesen, Jyderup, der er rådgiver for bygherren bag de 32 planlagte boliger på hjørnegrunden. Bygherren er Lejerby A/S ved Henrik Hansen, Vipperød.

Arkitekten har holdt møde med grundejerforeningen Lyset, der samler de 25 dobbelthuse på Marievej, Henrik Thottsvej og Erik Bannersvej. Dialogen har ført til, at bygherren rykker de tre forskudte boligblokke så langt som muligt ud mod Valdemar Sejrsvej, ligesom de rykkes lidt længere mod nord, op mod det lille stykke fredskov.

– Vi har haft et møde med bygherren, men har vi har ikke sagt god for projektet, understregede Kenneth Blach, der er formand for grundejerforeningen.

Han bekræftede, at der var en god dialog om at flytte på blokkene. Men kernen for grundejerforeningen er, at der i stedet for fire bygges i to etager, og det var der ikke mulighed for at få igennem.

I sidste ende bliver det det nytiltrådte Holbæk Byråd, der i februar eller marts kommer til at tage endelig stilling til udformningen af lokalplanen, og dermed hvor højt der må bygges.