Planterne forsvinder

Tidligere på året foretog konsulentfirmaet Cowi en række stikprøveundersøgelser af 350 sjællandske naturområder, og konkluderede, at to tredjedele af områderne har fået det værre og mistet en del af den planterigdom, de havde, dengang amterne registrerede dem. En af de mest almindelige årsager til forværringen er tilgroning, så træer får krammet på plantelivet. Men Eva Meyer fra Teknik og Miljø vil endnu ikke sige noget om, hvordan naturen har det i Holbæk Kommune: