Plan for ny bydel er klar til vedtagelse

Udvalg indstiller helhedsplan for udbygning med cirka 3200 boliger i vestbyen vedtaget.

Rammerne for udbygning af ny bydel er lagt

Det nye boligområde i Holbæk Vest strækker sig fra Fjorddraget, der ligger til højre på fotoet, og videre ud mod Tuse.

Foto: Kaj Ove Jensen
<p>Med en helhedsplan, der åbner for opførelsen af 3200 nye boliger i Holbæk Vest, er der lagt op til, at befolkningstallet i byen, der nu har knap 30.000 indbyggere, kan vokse betragteligt i de kommende år. </p>