Ordblind fik for ringe hjælp

Mange forældre med ordblinde børn kæmper en hard kamp for at fa kommunerne til at anerkende deres børns udfordringer. Anette Rudbeck, mor til oscar, er en af dem. Og det skal vi snakke med hende om. Søn er pa efterskole i 9. klasse, for nu gik det ikke længere i folkeskolen.
  Foto: Mik
Mange forældre med ordblinde børn kæmper en hard kamp for at fa kommunerne til at anerkende deres børns udfordringer. Anette Rudbeck, mor til oscar, er en af dem. Og det skal vi snakke med hende om. Søn er pa efterskole i 9. klasse, for nu gik det ikke længere i folkeskolen. Foto: Mik

Anette Rudbeck er en af de mange danske forældre, der i de seneste måneder har kritiseret kommunernes indsats over for ordblinde børn. Det gjorde hun ret i, må være konklusionen efter en afgørelse i Klagenævnet for Specialundervisning.

Holbæk Kommune har hidtil afvist at betale for sønnen Oscars ophold på ordblindeefterskole. Men den afgørelse slår Klagenævnet for Specialundervisning under Ankestyrelsen en streg over.

Både skolen og kommunen har hidtil fastholdt, at den ordblinde elev kan få tilstrækkeligt ud af undervisningen i folkeskolen. Så sent som 19. december meddeler skolechef i Holbæk Kommune Marianne Stentebjerg, at drengen – som forældrene for nylig har flyttet til Farsø Ordblindeefterskole – blot kan vende tilbage til folkeskolen i Holbæk og få et »et understøttende tilbud i almen klasse«.

Klagenævnet kan ikke udpege et bestemt specialundervisningstilbud, men afgørelsen understreger, at fortsat undervisning i almindelig klasse slet ikke er nok.

»Vi finder, at der foreligger vægtige faglige grunde for at henvise Oscar til et specialundervisningstilbud for normalt begavede elever med læse- og skrivevanskeligheder samt specifikke tale-sprogvanskeligheder«, lyder det blandt andet i afgørelsen fra Klagenævnet for Specialundervisning.

Læs mere i Nordvestnyt, DAGBLADET og Sjællandske