Også jul på sygehuset

Foto: Per Buurgaard Christensen

De tre første dage i denne sidste uge op til jul bliver julens budskab også spredt i form af både ord, sang og musik på Holbæk Sygehus.

Pianist og operasanger Merete Laursen og klassisk sanger Alina Erbs, begge København, synger og spiller ved en snes mindre arrangementer rundt om på sygehuset, fortæller sygehuspræst Thomas Gudbergsen.

Mandag formiddag var der således sang og pianospil i venterummet ved fællesambulatoriet på Medicinsk Afdeling. Der blev gået til og fra, og omkring 30 havde glæde af sang og toner i den halve times tid, der var afsat.

Repertoiret var en god blanding af julens sange og salmer, blandt andet Dejlig er jorden og Glade jul, dejlige jul. Der var både klassiske julesange og mere moderne rytmer.

– For mig er det en understregning af julens budskab om Guds og kærlighedens fødsel i Kristusbarnet, siger Thomas Gudbergsen.

Både mandag ved middagstid og igen tirsdag ved samme tid er der sang og musik i forhallen på Holbæk Sygehus.

Og både mandag, tirsdag og onsdag bydes der rundt om på gangene på flere afdelinger på julens toner. Her medvirker Thomas Gudbergsen også i form af en lille juleprædiken og oplæsning af Juleevangeliet.