Nyt vejnavn må opgives

Nyt vejnavn må opgives

Den nu tomme, tidligere industrigrund centralt i Tølløse kommer fremover til at rumme det nye boligområde Mostparken med op til 104 etageboliger.

Foto: Jens Wollesen

Det har vist sig, at det alligevel ikke er muligt at navngive en vej Anders Larsens Vej i det nye boligområde Mostparken i Tølløse efter afdøde Anders Larsen.

Det var indstillingen fra udvalget for plan, bolig og lokal udvikling til kommunalbestyrelsens møde i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, at erhvervsmanden skulle have en vej opkaldt efter sig.

Det skulle være en anerkendelse af hans store indsats som en af initiativtagerne til udviklingen af den centrale grund i byen før hans død i januar 2022. Men ved kommunalbestyrelsens møde blev det oplyst, at det ikke kan lade sig gøre, fordi det er et vejnavn, som allerede findes.

Der blev ikke oplyst yderligere, men den nærmeste Anders Larsens Vej skulle ligge i Holbæk by omkring en halv snes kilometer væk. Ifølge bekendtgørelse om vejnavne og adresser må et nyt vejnavn ikke fastsættes, når det samme eller næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat inden for en radius af 10 kilometer.

I stedet indstillede borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), at administrationen skal gå i dialog med Mostparken Tølløse ApS om at finde et egnet areal, der inden for lovgivningens rammer kan bruges til at hylde Anders Larsen.

Det blev vedtaget sammen med resten af lokalplanen, som åbner for at der kan opføres op til 104 etageboliger på grunden mellem Tølløsevej, Møllevej, Centertorvet, Søndergade og Vestergade.