Ny vært i forsamlingshuset: Niende gang på 10 år

Foto: Peter Andersen