Nancy vil overlade »Jul i Holbæk« til andre

Foto: Michael Hansen