Naboer til sportsby undrer sig

Foto: Mie Neel
Foto: Mie Neel Mie Neel

Flere naboer i det boligområde, der ligger tættest på den kommende Holbæk Sportsby, undrer sig over, at Holbæk Kommune i et udkast er nået frem til, at der ikke er vvm-pligt for opførelsen af sportsbyen, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Den skal ligge mellem Omfartsvejen og Ladegårdsalleen i Holbæk, og lige øst for ligger et boligområde.

En vvm-redegørelse er en vurdering af virkninger på miljøet. I et udkast til en afgørelse, som er sendt i høring hos naboerne, har Holbæk Kommune vurderet, at der ikke er vvm-pligt.

Det er flere naboer ikke tilfredse med.

– Jeg tror, vi er mange herude, der synes, det er en underlig beslutning, Holbæk Kommune er i gang med at træffe, siger John Petersen, Syrengården 21.

Han mener, at der er flere grunde til, at projektet er vvm-pligtigt. Han han betegner det som en fejl, når der i støjberegningerne er brugt de vejledende støjgrænser, som gælder for etageboligbyggeri.

For boligerne i Æblegården, Syrengården og Lindegården, som ligger nærmest de to fodboldbaner, som naboerne især ser som en kilde til støj, er lavt byggeri. Og i den kategori er de vejledende støjgrænser en fem decibel lavere end for etageboligbyggeri.

Også Carsten Olsen, Æblegården 1, mener, at kommunen skal udarbejde en vvm-redegørelse.

– Kommunen eksproprierer vores omgivelser. Der er stille nu, men det bliver et larmende inferno, og udsigten forsvinder, siger Carsten Olsen.

Udkastet fra kommunen til, at opførelsen af Holbæk Sportsby ikke medfører vvm-pligt er i partshøring hos naboerne til den 2. august.

Der synes for alvor at være sat turbo forberedelserne til Holbæk Sportsby for i denne uge gik arbejdet med at etablere adgangsvejen fra Omfartsvejen til sportsbyens areal i gang.