Naboer rammes økonomisk af vindmøller

Naboer, der kæmper mod vindmøller ved Sandby, er stærkt kritiske over for, at de får store værdiforringelser af deres boliger, hvis møllerne opstilles.

Naboer rammes økonomisk af vindmøller: - Det er en katastrofal værdiforringelse

Kun mindre husstandsvindmøller bør tillades på land, mens større vindmøller skal ud på havet, mener Preben V. Nielsen, der har skrevet til Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg.

Foto: Per Christensen

Der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at naboerne til det areal vest for Sandby, hvor der muligvis skal opstilles tre vindmøller, er stærke modstandere af projektet. Det er blandt andet udsigten til, at deres ejendommen vil blive mindre værd, som de påpeger blandt argumenterne mod vindmøllerne.