Motorvej: Et sådant overgreb bør ikke være tilladt

Stampe Duus (K), kommunalbestyrelsesmedlem, Skovvej 9, Jyderup

Vejdirektoratet er langt i deres planlægning af udvidelsen af motortrafikvejen mellem Knabstrup og Kalundborg. Der planlægges høringsperiode i 2. kvartal 2023. I november 2022 blev der holdt flere orienteringsmøder langs ruten, hvor planer blev fremlagt. Det var dejligt at se, at der i planerne bliver taget mange hensyn til vores natur, med undergange under motorvejen for mindre dyr og kæmpe broanlæg for vores rådyr og kronhjorte m.fl. Det er dog underligt at kunne se, at der tages større hensyn til Spidssnudede frøer, Spidsmus, Markfirben, Padder og andre krybdyr end hensynet til de tusindvis af borger, der bor langs den kommende Kalundborg motorvej i Holbæk kommune.

I mere end 50 år har lokalområderne udbygget sig mod Skovvejen, så al trafikafvikling hurtigt og med kortest vej frem til Skovvejen kunne afvikles effektivt.

De nuværende planer medfører, at alle får længere og en mere bøvlet vej til motorvejen. Den tunge trafik skal køre mange flere kilometer på mindre veje for at komme til og fra vores bysamfund med de gener, det medfører for børn, bløde trafikanter og borgere, der bor langs vejen. Det er så den planlægning, man fra Vejdirektoratets side mener, er rimelig i en tid, hvor man netop forsøger at minimere trafik og særligt tung trafik på mindre veje og i bysamfund. Er det acceptabelt?

Hvem bygger vi denne Kalundborgmotorvej for? Ingen tvivl om at det er til gavn for Kalundborg og den enorme erhvervsudbygning, der sker her, og selvfølgelig skal vi have den motorvej. Men det skal ikke være på bekostning af de borgere, der bor langs ruten, og de generationer, der skal leve med Vejdirektoratets nuværende plan. Vejdirektoratet har i forløbet været helt uden for rækkevidde, og de lokale indsigelser preller helt af. Et sådant overgreb bør ikke være tilladt og kunne finde sted i 2023.

Har du samme mening som ovenstående, kan der sendes indsigelser til Vejdirektoratet på vd@vd.dk