Minister på besøg på svinefarm

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) besøgte onsdag eftermiddag Bukkerupgård i Bukkerup nær Tølløse for at høre mere om mulighederne for grønne løsninger i svinestalden.

Med ved besøget var formanden for det klimapartnerskab, som regeringen har nedsat inden for fødevare- og landbrugssektoren. Formanden er Jais Valeur, der er administrerende direktør i slagterikoncernen Danish Crown. Klimapartnerskabet skal ligesom andre inden for andre brancher komme med bud på, hvilke tiltag der skal til for at nå målsætningen om en reduktion på 70 procent af Danmarks klimaudledning i 2030.

Ved besøget blev et af de konkrete tiltag, som Danish Crown tidligere har taget fat på, præsenteret. Her er Knud Kjær Knudsen fra Bukkerupgård en af koncernens andelshavere, som er gået med i den bæredygtighedscertificering, som Danish Crown lancerede for et år siden.

Cirka 1600 svineproducenter er i dag med i ordningen, hvilket svarer til cirka 90 procent af koncernens andelshavere. Målet er at reducere klimabelastningen i hver enkelt gris´ levetid (inklusive slagtning) med 50 procent i 2030 (med udgangspunkt i 2016). Det endelig mål er nul-udledning i 2050.

CO2-aftrykket for den enkelte gris reduceres

Knud Kjær Knudsen og hans bror Kim Kjær Knudsen, der driver to andre gårde i nærheden, fortalte om certificeringen. En planche viste, at i forhold til 2016 var CO2-aftrykket for et slagtesvin reduceret fra 239 kg i 2016 til 199 kg i maj 2019. Det er en reduktion på 17 procent. Målet er en yderligere reduktion med 12 kg i maj 2022.

Med på besøget var også direktøren i firmaet IQinaBox, Thomas Nejsum Madsen. Virksomheden har et produkt under udvikling, og Bukkerupgård er en af de gårde, som har den del af produktet, der foreløbig er tilgængelig.

Det handler om, at firmaet indsamler alle data fra Danish Crowns slagterier hver nat. Sammen med data, som hentes fra gårdene og fra offentlige registre sendes de samlede data hver dag til både Danish Crown og den enkelte landmands app. Med tal for blandt andet tilvækst for grisene, antal dage på stald og slagtevægt kan landmanden se, hvordan han ligger i forhold til andre, og måske finde måder at gøre det bedre på.

Læs mere om besøget på Bukkerupgård i dagbladet Nordvestnyt torsdag.