Millionstort underskud hos Q-Interline

De høje energipriser betød, at der især på det tyske marked var tilbageholdenhed med nye ordrer, men vækststrategien fortsætter.

Millionstort underskud hos Q-Interline

Q-Interline kom ud af 2022 med et underskud på 12 millioner kroner, især på grund af et svært andet halvår, hvor kunderne udskød deres beslutninger om investeringer.

Foto: Peter Andersen

Den børsnoterede ingeniørvirksomhed Q-Interline, Stengårdsvej 7 i Tølløse, har offentliggjort regnskabet for 2022. Det viser et underskud på 12 millioner kroner mod et underskud på 1,6 millioner kroner i 2021. Trods resultatet arbejder virksomheden målrettet videre med vækststrategien.

I 2022 landede omsætningen på 26,1 millioner kroner, hvilket er et fald på 9,4 procent i forhold til omsætningen i 2021 på 28,8 millioner kroner.

I selskabsmeddelelsen og den skriftlige ledelsesberetning i årsrapporten noteres det, at efter en god start på året kunne Q-Interline i anden halvdel af 2022 mærke en betydelig tilbageholdenhed hos kunderne. Det tilskrives de markant højere energipriser.

Det er især det tyske marked, som er virksomhedens største eksportmarked, der har været mest påvirket af energikrisen. Tølløse-virksomheden har derfor oplevet udskudte beslutningsprocesser vedrørende investeringer i udstyr. Det vurderes, at salgsprojekterne ikke er tabt, men blot er udskudt i 6-18 måneder.

Q-Interline udvikler patenterede analyseinstrumenter til fødevareindustrien og har særligt godt fat i mejerisektoren. Ved hjælp af infrarødt lys og prøveudtagning sikres der en effektiv og hurtig overvågning af indholdet og kvaliteten af en fødevareproduktion.

I 2022 har Q-Interline udviklet et måleinstrument, der kan bruges til både faste og flydende fødevareprodukter, hvilket er unikt i forhold til konkurrenterne på markedet. Gennembruddet har banet vejen for salg af laboratorieanalysatorer til mejerier i Norge og Saudi-Arabien. Det har også medført en række henvendelser fra potentielle kunder på det tyske og franske marked, fortæller Martin Roithner Henriksen, CEO (administrerende direktør) i Q-Interline i selskabsmeddelelsen.

Historisk høj pipeline

Medvirkende til underskuddet på 12 millioner kroner er også, at virksomheden er i gang med en opbygning en større organisation i forbindelse med en vækststrategi.

Der er i det forløbne år således investeret væsentligt i nye medarbejdere, markedsføring og åbning af et nyt datterselskab i Frankrig samt styrkelse af datterselskabet i Frankrig. Der er blandt andet opbygget en demoflåde af analysesystemer, som er målrettet hovedmarkederne i Tyskland, Frankrig og USA. Kundebesøg i de tre lande er blevet mangedoblet i 2022 i forhold til de seneste mange år.

Der var i 2021 i gennemsnit 19,5 medarbejdere i selskabet, mens det i 2022 var vokset til 27,3.

Det noteres, at kunderne på hovedmarkederne nu ser ind i et år med mere stabilitet på energimarkedet. Derfor forventer Martin Roithner Henriksen, at den kommende periode vil forløse den omsætning, som energikrisen har skubbet foran sig.

Virksomheden er gået ind i 2023 med en historisk høj pipeline, og der forventes en omsætningsfremgang på mere end 43 procent. Omsætningen ventes at komme til at ligge i intervallet 38-43 millioner kroner. Driftsresultatet, der i 2022 viste et minus på 11,9 millioner kroner, ventes i 2023 at ville ligge mellem minus en million og plus en million kroner.