Medie: 219 PFAS-mistanker i Holbæk Kommune

Ifølge TV2 har Region Sjælland registreret over 200 mulige steder med PFAS-forurening i Holbæk Kommune. Listen skal tages med forbehold.

Ét af de 219 steder i Holbæk Kommune, som ifølge TV2’s aktidsigt er på regionens PFAS-mistankeliste, er Anton Nielsens Plads 5 ved de gamle beddinger.

Foto: Palle Mogensen

Omfanget af den mulige forurening med de sundhedsskadelige PFAS-stoffer ser ud til at vokse hele tiden i takt med, at myndighederne bliver klogere på problemet.

Og nu viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos landets regioner, at tusindvis af lokaliteter er under mistanke for at kunne være forurenede med PFAS-stoffer.

Ifølge TV2 er der mere end 16.000 adresser på regionernes såkaldte mistankelister. Her kan der være PFAS i jorden, græsset og vandet.

TV2 har lagt listerne ud på sin hjemmeside, og en søgning på Holbæk viser, at der er registret i alt 219 forskellige steder i Holbæk Kommune.

Der er alene lagt oplysninger ud om adresse og hvilken branche (mistankegrund), som hver enkelt lokalitet knytter sig til. Der er således ikke oplysninger om eventuelt omfang af forurening med PFAS de enkelte steder.

Listerne skal da også tages med et vist forbehold, idet ikke alle lokaliteter, ifølge TV2, er gransket af myndighederne. I nogle tilfælde er de indtil videre kun registreret på baggrund af registeropslag på bestemte brancher, hvor PFAS kan have indgået og dermed forurenet adresserne.

Mads Duedahl (V), der foruden at være regionsrådsformand i Nordjylland også er formand for Danske Regioners miljøudvalg, siger til TV2, at listerne er et arbejdsredskab, som regionerne kan bruge til at prioritere den omfattende opgave med at rense op efter PFAS-forurening.

– Alle grunde, hvor der er en mistanke om, at der kunne have været en forurenende aktivitet i fortiden, indgår. Vi bruger listerne som et arbejdsværktøj til at kunne prioritere, hvilke grunde vi skal have mest fokus på, siger Mads Duedahl til TV2.

Hele TV2s liste kan findes her.

Mistankegrunde – brancher

I Holbæk Kommune knytter de 219 lokaliteter sig til følgende brancher:

 • autolakereri, autoværksted
 • betonindustri og betonvarefabrik, bogtrykkeri, brandøvelsesplads
 • elektromekanisk værksted
 • fremstilling af andre transportmidler, fremstilling af håndværktøj, fremstilling af varer, garveri
 • grus-, sand- og lergravning, gummiindustri
 • karosserifabrik, kemisk industri
 • landbrug/jagt, losseplads, lufthavn og lufttransport
 • malerforretninger og malingsfremstilling, maskinindustri, metalindustri, møbelindustri
 • papirindustri, plastindustri
 • renovation/snerydning, renseri, reparation af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
 • skibsreparation, skovbrug, spildevand, sæbe- og vaskemiddelfabrik
 • tekstilindustri, trykkeri, træemballagefabrik, træimprægneringsvirksomhed samt træindustri

Hele TV2s liste kan findes her.