Med sprøjte-forsøg i hjemmet undgås indlæggelser

Foto: Christian Mikkelsen
Til artiklen fredag om at dele af Holbæk Sygehus var uden strøm vil jeg gerne have et nytfriskt billede af sygehuset. Et billede ved indgangen
  Foto: Mik
Til artiklen fredag om at dele af Holbæk Sygehus var uden strøm vil jeg gerne have et nytfriskt billede af sygehuset. Et billede ved indgangen Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Med et ja til at deltage i et forsøg med intravenøs medicinsk behandling i eget hjem, vil flere borgere undgå en indlæggelse på sygehus. Samtidig dækkes en stor del af omkostningerne for en behandling, som Holbæk Kommune uden refusion foretog i 2020.

– Vi kan lige så godt sige ja, vi har medarbejdere med kompetencerne og har prøvet det på 30 borgere uden at blive betalt for det. Borgere undgår indlæggelse, og de møder medarbejdere, de kender fra hverdagen. Vi tager forskud på den ny sundhedsreform, hvor flere opgaver rykkes fra sygehuse og regionerne til hjemmesygeplejen og kommunerne, konstaterer John Harpøth (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Alle kommuner i Region Sjælland har fået tilbud om at deltage i seks måneders forsøg for at få fælles erfaringer og viden om hjemmebehandling, antal patienter og økonomien. Målet er en permanent aftale, og forsøget følges af en projektgruppe.

Det er stadig en læge, der ordinerer intravenøs behandling, der fortsat er en regional opgave, og en sygehuslæge har ansvaret for behandlingen, selv om den foregår i kommunalt regi.

Udgiften fordeles med 70 procent til regionen og 30 procent til kommunen.