Manglende lodsejerinddragelse i Åmosen

Debat: Manglende lodsejerinddragelse i Åmosen
Foto: Mie Neel

Debat

Åbent brev til kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg.

Vi har erfaret, at Naturpark Åmosen har lavet en ny Naturparkplan 2023-28. Planen er udarbejdet af medarbejderne i Naturpark Åmosen, og Naturpark Åmosens bestyrelse har godkendt planen.

Formanden for Naturpark Åmosen er adspurgt, om denne plan har været i høring. Svaret var nej, og det er ikke intentionen, at den skal i høring. Den skal derimod sendes til kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg, som skal godkende planen, og derefter skal den forbi Danmarks Naturfredningsforening, og så var den på plads.

Når man spørger, hvorfor Naturparkplanen ikke har været, eller skal i høring, er svaret, at det er jo bare en opdatering af den tidligere plan (som heller ikke var i høring).

Det ændrer jo ikke ved, at opdaterer man en lokalplan, kommuneplan eller andre planer, der berører borgerne, bliver det sendt i høring. Det er vel en af grundpillerne i forvaltningsloven, at berørte borgere skal høres, når kommuner vedtager planer, som berører specifikke borgeres ejendom i kommunen?

Det er underligt, at man har denne tilgang fra bestyrelsen i Naturpark Åmosen, når de samtidig snakker om frivillighed, samarbejde og dialog med lodsejerne. Men man ønsker ikke at involvere eller delagtiggøre samme lodsejere i udarbejdelsen af planen for de næste fire år, når bestyrelsen mener, at den ikke skal i høring.

Vi er bekendt med, at Naturpark Åmosen også er nævnt i regeringsgrundlaget 2022 på side 34. hvor der nævnes, at der kan udpeges op til tre yderligere nationalparker, for eksempel Åmosen på Vestsjælland med flere, for at skabe store sammenhængende naturområder, hvor naturen får prioritet. Dette er ikke noget, som man har informeret lodsejerne om.

Vi kan erfare via dagspressen, at Danmarks Naturfond ønsker at opkøbe jord i Åmosen – ikke for at beskytte og passe på vores fantastiske natur i mosen, men for at sikre øget færdsel og trafik i mosen – helt i tråd med Naturpark Åmosens planer. Heller ikke dette, har man direkte informeret eventuelle berørte lodsejere om.

Dertil kommer Miljøministeriets Klima-lavbundsordninger, der er et andet ord for vandstandshævninger, og som Naturpark Åmosens formand har været en varm fortaler for – uden at informere de berørte lodsejere.

For lodsejerne i Åmosen trækker alt dette tråde og minder cirka 20 år tilbage, hvor Naturstyrelsen i samarbejde med blandt andet Friluftsrådet og Kulturarvsstyrelsen prøvede at gennemtvinge en vandstandshævning i Åmosen hen over hovedet på lodsejerne i Åmosen. Dette projekt blev heldigvis stoppet fra politisk side, da konsekvenserne og økonomien i et så stort vandstandshævningsprojekt var uigennemsigtige.

Så derfor vil vi endnu engang opfordre kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner til i det mindste at sende planen for Naturpark Åmosen i høring, så de berørte borgere i jeres kommuner, har muligheden for at blive hørt.

På vegne af lodsejere i Store Åmose – Nicolai Gottlieb, Peter Frederiksen.

Torben Møller-Nielsen

Maglebjergvej 1

Stenlille