Manglende information og lodsejerinddragelse fortsætter

Debat: Manglende information og lodsejerinddragelse fortsætter

En gruppe lodsejere i Åmosen mener, at der mangler direkte medinddragelse af de berørte borgere omkring Naturpark Åmosens Naturplan. Foto: Thomas Olsen

Foto: THOMAS OLSEN

Debat

Vi er en gruppe bekymrede lodsejere, som via et åbent brev til Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner den 25. januar 2023 gjorde opmærksom på, at Naturpark Åmosen ikke havde et ønske om at sende Naturpark Åmosens Naturplan i høring, selvom den indeholder en mængde forslag, som direkte vil kunne komme til at berøre lodsejerne. Dette står i skærende kontrast til gentagne forsikringer om, at alle aktiviteter selvfølgelig skal forgå i dialog og med opbakning fra lodsejerne.

Vi er ad omveje blevet informeret om, at Naturparken nu har indsendt et ”opklarende” svar til kommunerne på vores brev. Det ”opklarende” svar er åbenbart ikke noget, som, de mener, kommer offentligheden eller lodsejerne ved.

I det ”opklarende” svar gøres der opmærksom på, at der ikke har været et ”aktivt” Naturparkråd i den periode, hvor den nye Naturparkplan blev udarbejdet. Det har der ikke været, da Naturpark Åmosen ikke har indkaldt Naturparkrådet til møder. Man har tidligere kunnet følge med i, hvad Naturparkrådet og bestyrelsen har haft af møder og arbejdet med, men disse referater og hele historikken omkring arbejdet i Naturpark Åmosen har været forsvundet fra hjemmesiden i årevis. Det har altså ikke været muligt for lodsejerne at kunne følge med i, hvad bestyrelsen laver af planer for aktiviteter på deres ejendom, og hvad Naturparkrådet har haft af kommentarer til dette.

I svaret til kommunerne gør Naturparken opmærksom på, at de har lavet interviews, workshops og andet godt med borgere, lodsejere, virksomheder og gæster i naturparken. I den sammenhæng kunne det være interessant at få oplyst, hvordan deltagerne til dette er udvalgt og hvor mange lodsejere, der har deltaget. Især fordi formanden på et møde i Dianalund fortalte, at man foretrak at mødes med borgerforeninger og interesseorganisationer.

I det opklarende svar skrives der også, at de har ”…en klar oplevelse af, at rettelserne i naturparkplanen er formet på baggrund af aktørernes lokale viden og ønsker for naturparken.” Men altså ikke på baggrund af en direkte dialog med lodsejerne.

Som lodsejere er vi ikke på noget tidspunkt blevet direkte kontaktet af hverken kommuner eller Naturpark Åmosen for i det mindste bare at blive hørt om vores mening til de planer, som skal indarbejdes i kommuneplanerne.

I det hele taget er det meget begrænset, hvad vi som borgere og lodsejere har fået ud af de halvanden million kroner, som de tre kommuner hvert år spenderer. Det har i hvert fald ikke været direkte information og inddragelse af lodsejerne.

Naturpark Åmosens ”opklarende” svar til politikerne i de tre kommuner forholder sig karakteristisk nok ikke til den væsentligste anke i vores åbne brev – den manglende direkte medinddragelse af de berørte borgere og lodsejerne ved ikke at sende Naturparkplanen i høring, inden den vedtages af kommunerne og indgår i deres kommuneplaner.

Lodsejere i Åmosen

Peter Frederiksen

Nicolai Gottlieb

Torben Møller-Nielsen

Maglebjergvej 1

Stenlille