Livet i Forvaltergården i Kvarmløse

Som den sidste ejendom på højre hånd, inden man kører ud ad Kvarmløse mod Elverdammen, ligger Forvaltergården på Kvarmløsevej 68. Op gennem tiden er den også blevet kaldt Bondegården og det noget mindre flatterende Røverborgen. Det sidste navn hænger sammen med, at gården i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var bolig for 6 fattige arbejderfamilier fra Aastrup. Ejendommen var – og er stadig – ejet af Aastrup, hvor de ældste bygninger er fra henholdsvis 1792 og 1800.