Lad os skyde atomkraften til hjørne

Debat

Al udvikling har konsekvenser – for den enkelte og for samfundet – og nogle af disse er utilsigtede og negative, mens andre er positive og ønskede. Og det, der er positivt for én, kan være negativt for en anden.

Målet for al udvikling er selvfølgelig, at konsekvenserne er positive for flest muligt, og at så få som muligt berøres negativt. Konsekvenserne kan fx være økonomiske, natur- og miljømæssige og sundhedsmæssige.

Danmark skal i de kommende år levere en omfattende omstilling af blandt andet vores energisektor. Det er en forpligtelse, vi som land har overfor verden, og det er en forpligtelse, som vi har overfor vores efterkommere.

Den omstilling bør ske i form af grøn energi som sol, vind og geotermi til vands og til lands, samtidig med at vi udfaser den drivhuseffektskabende sorte energi (kul, olie, gas). Og ja, det vil gå ud over nogle mennesker, som kan få ændret deres udsigt, og som vil kunne høre en svag baggrundsstøj. Derfor må udbygningen finde sted på et åbent grundlag, med inddragelse af alle berørte og med mulighed for medejerskab, så alle kan se positive sider af udviklingen. Og det skal ske, så færrest ”rammes” negativt, og flest har gavn af udviklingen.

Samtidig skal forskning, der søger at løse drivhusproblemer gennem lagring af CO2, powertoX med videre støttes.

Hvorfor ikke atomkraft – det skaber jo ikke drivhuseffekt og værkerne er sikre. Ja – men atomkraft (fissionsenergi = ”den kontrollerede atombombe”) kan ikke nå at løse de aktuelle problemer – der går for lang tid før et værk kan tages i brug.

Atomkraft løser ikke de ressourceproblemer vi fx har med olie – afhængigheden ændres blot til begrænsede reserver af uran/thorium.

Desuden skaber atomkraft højradioaktivt affald, som vi ikke kan komme af med. Forsøgsreaktoren på Risø producerede i sin levetid begrænsede mængder affald, som ingen af de fire-fem udpegede kommuner ønskede at modtage, og derfor ligger affaldet stadig på Risø. Hvordan skal det så gå med fremtidige værkers langt større affaldsmængder? Og hvem vil overhovedet have et værk liggende?

Så nej, skyd atomkraft til hjørne – den har ikke gang på jord i sin nuværende form i Danmark. En dag i fremtiden kan vi måske udnytte fusionsenergi (den kontrollerede brintbombe), der har havvand som ”brændsel” og ikke skaber samme affaldsproblemer som fission.

Jeg stiller op til repræsentantskabet i Andel, og vil kæmpe for de synspunkter, som fremgår ovenfor. Hvis du er enig, så stem på mig inden 22. marts kl. 12.

Jens Færch-Jensen

Strandmøllevej 70

Holbæk