Kun tre etager mod Havnevej

Lille indrømmelse til dem,der har gjort indsigelse mod lokalplanen for næste byggeetape på havnen.

Foto: Ole Brandt

Lidt er der kommet ud af indsigelserne mod hushøjderne i lokalplanforslaget for næste etape af det store bolig- og kontorbyggeri på Holbæk Havn (det såkaldte delområde C2).

Holbæk Byråds teknik- og miljøudvalg mener nu, at der maksimalt må bygges i tre etager i karreerne mod Havnevej i stedet for, som der stod i det oprindelige forslag, i tre-fire etager. Samtidig er karreerne mod havnefronten og fjorden reduceret på den måde, at der stadig må bygges i op til fem etager, men inden for et mindre område. I resten af området er højden sat til fire etager.

Det er en imødekommelse af indsigelserne på borgermødet 11. august om næste etape af havnens forvandling til byområde og de skriftlige kommentarer til lokalplanforslaget fra blandt andet Grønt Råd i Holbæk og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité.

P-kældre i stedet for parkeringshus

Til gengæld holder udvalget fast ved, at der skal være parkeringskældre under de kommende højhuse. Både Grønt Råd og DN har foreslået, at p-kældrene sløjfes, fordi de er svære at holde fri for vand, og erstattes af et p-hus.

– Efter forslag fra forvaltningen skal kældrene sikres mod vand på den måde, at nedkørslerne ligger i en bestemt kote, som ikke er lavere, end den Kystdirektoratet anbefaler, siger Søren Christensen, formand for teknik- og miljøudvalget. Direktoratet har i en kommentar til lokalplanforslaget anbefalet en laveste sokkelkote på + 1,69 DVR90 (det vil sige 1,69 meter over daglig vandstand efter det danske højdesystem Dansk Vertikal Reference).

Grønt Råd har også foreslået, at lokalplanforslaget bliver stillet helt i bero, fordi tiden under alle omstændigheder ikke lige er til nyt boligbyggeri. Planens videre skæbne kan med fordel lægges i hænderne på det kommende byråd, mener Grønt Råd, men kommunens planafdeling understreger, at lokalplanen er nødvendig af hensyn til det planlagte byggeri af en ny retsbygning i området.

Lokalplanforslaget er nu sendt til endelig godkendelse i økonomiudvalg og byråd.