Kort om base-jump

Fænomenet med udspring fra alternative steder hedder base-jump (en forkortelse af ordene building, antenna, span og earth). Og selvom fænomenet er velkendt og stærkt praktiseret i udlandet, så er det ikke tilladt at springe ud fra bygninger og andre alternative steder i Danmark, oplyser Dansk Faldskærms Union.