Jehovas Vidner gør plads til flere

Foto: THOMAS OLSEN, Anders Tilsted