Ingen grund til at flytte renseanlægget

Debat

Lige hjemkommet fra ferie ser jeg i Nordvestnyt, to borgmestre midt på Audebodæmningen stå og underskrive en aftale om fælles spildevandsrensning, hvis ikke det var i maj, ville jeg tro at det var en aprilsnar. Nu må jeg hellere betegne det som en dårlig molbohistorie.

Det er ufatteligt, hvad borgerne med henvisning til grøn politik må finde sig i og betale til uden den store gevinst for miljøet. Jeg fatter ikke, at Odsherreds borgmester, som gammel politiker kan komme med så tåbeligt et forslag. Noget andet er Holbæks borgmester, der ikke kan have den samme indsigt i tingenes tilstand og naturligvis gerne vil spille med på den grønne bølge.

Heldigvis sætter regeringen en bremse på tåbelige indvesteringer med anlægsrammen for kommunerne, som borgmestrene beklager sig over.

Alene tanken om at pumpe alt spillevand fra ca. 60.000 af Holbæk Kommunes borgere til Fårevejle og derefter ud i Sejerøbugten, vil hvert år koste millioner af kroner, til den strøm der skal drive alle pumperne. Efter min mening er dette et stort minus i det grønne regnskab igennem de sidste 20 år, når der er blevet moderniseret et renseanlæg har de ansvarlige sagt, at spildevandet er så rent, at det næsten kan drikkes.

Derfor må gevinsten ved at pumpe vandet ud i Sejerøbugten i stedet for at lade det løbe ud i Isefjord være lig nul gevinst for miljøet. Da jeg i 1986 blev formand for teknisk udvalg i Holbæk, var Holbæk Fjord ja alle de fjorde, der ligger syd for Rørvig- Hundested så forurenet, at der næste ingen fisk var.

Holbæk Slagteri lukkede midt i, vi var ved at ombygge, modernisere og udbygge Holbæk Renseanlæg, og det er blevet udvidet og moderniseret flere gange siden. Det samme har andre byer i det store fjordområde, så i dag er fiskene vendt tilbage til fjordsystemet i store mængder, derfor er det for mig en tåbelig ide at flytte Holbæk renseanlæg. Lad det ligge, hvor det ligger for tid og evighed.

Kristian Nielsen

Nordvestvej 5 b 8 mf

Holbæk