Historisk: Løbske heste skabte dødsensfarlige situationer på landevejen

I gamle kunne de lokale aviser ofte berette om uheld og farlige situationer, når hestevogne kom på afveje.

Historisk: Løbske heste skabte farlige situationer  på landevejen

Parti fra området omkring Kr. Eskilstrup Kirke, hvor Borgergade bliver til Have Borupvej. Bagtil midt i billedet bag kirkens kapel anes Annexgården.

Af Inge-Lis Madsen, bibliotekar og arkivar i Tølløse og Jyderup

Tilbage i tiden kunne der ske alvorlige uheld på landevejene, også dengang man brugte hest og vogn. Et begreb som ”løbskkørsel” kunne man ofte støde på i de lokale aviser. Det var hændelser, hvor hesten / hestene ikke kunne styres og bringes til standsning, måske fordi de blev bange for noget eller fordi der pludselig opstod en defekt på vognen, som de trak. Ikke sjældent havde en løbskkørsel alvorlige konsekvenser for kusk og passagerer på vognen, ja, den kunne endog få dødelig udgang.

Et eksempel på en løbskkørsel finder vi i Holbæk Amts Venstreblad 13. oktober 1942. Her kunne man læse følgende:

”I formiddags skete en dramatisk løbskkørsel i Kr. Eskilstrup. I udkanten af byen kom gdr. Aksel Sørensens 16-årige søn kørende med et tospænderkøretøj, da hestene løb løbsk og tørnede mod et andet hestekøretøj, tilhørende enkefru Olga Petersen og ført af dennes 16-årige datter Agnete. Ved sammenstødet faldt pigen af vognen, mens begge de to hestekøretøjer fortsatte i fuld fart ud ad Haugborupvejen. Først efter en halv times kørsel lykkedes det gdr. Sørensens søn at standse vognen, og det andet køretøj standsede ved, at hestene løb på hver side af en telefonpæl. Vognen blev fuldstændig ødelagt.

Agnete Petersen havde ved faldet fra vognen pådraget sig en del hudafskrabninger og måtte under lægebehandling.” Dramatisk lyder det – og dramatisk var det helt sikkert også.

Ung pige fik skrammer

Gdr. Aksel Sørensen og hans hustru Ingeborg boede på Annexgården, Have Borupvej 209, i udkanten af Kr. Eskilstrup. Den 16-årige søn, der var involveret i ulykken, må have været sønnen Ejlif Johannes Sørensen, der var født i 1926, og som senere overtog gården efter sine forældre. Hvorfor han den pågældende dag var ude at køre med hest og vogn, melder historien ikke noget om. Men hestene blev sandsynligvis bange for et eller andet og løb løbsk.

Den anden vogn blev ført af Edith Agnete Pedersen (kaldenavn Agnete), der også var 16 år gammel og født i 1925 som datter af arbejdsmand Niels Peter Laurits Pedersen og hustruen Olga Amalie fra Bårup. På det tidspunkt, hvor ulykken skete, var familien flyttet fra Bårup til et husmandssted i Kr. Eskilstrup.

I avisen benævnes Olga Amalie enkefrue, og hendes mand var da også død året før løbskkørslen, kun 51 år gammel. Så den pågældende dag, hvor ulykken skete, var det datteren Agnete, der var ude at køre med hestevognen. Hvad hendes ærinde var, ved vi heller ikke – og moren var formentlig ikke med på vognen. Og heldigvis fik løbskkørslen ved Kr. Eskilstrup ikke alvorlige konsekvenser, bortset fra at den unge pige måtte under lægebehandling.

Dødsulykke på Roskildevej

Men så heldigt var det ikke altid ved den slags ulykker. D. 20. juli 1943, ¾ år efter hændelsen på Have Borupvejen ved Kr. Eskilstrup, skete en tragisk ulykke på det, der dengang hed Hovedvej 4, i dag Roskildevej, lige neden for Elverdamsbakken. Her mistede en ung mand ved navn Henry Gershøj Petersen, 29 år gammel og søn fra Gershøjgård i Kvarmløse, samt en ældre mand, Johan Carlsson, 72 år gammel og bosiddende på Tølløse Alderdomshjem, begge livet i forbindelse med en løbskkørsel.

Dengang kørte private med hest og vogn for de ældre, når de skulle på den årlige sommerudflugt. Henry Petersen havde udover den ældre mand fra Alderdomshjemmet også sine forældre med i vognen, da det gik helt galt på hjemturen mod Tølløse. Det var en ulykke, der gjorde et dybt indtryk på folk i lokalområdet.