Havbiologen bruger Skarresø i undervisningen

Christian Lønstrup Nygaard er på trods af sine kun 26 år, uddannet havbiolog og landet i et job, hvor hans passion for formidling får lov at blomstre.

– Jeg brænder for at videregive viden og ønsker at gøre folk klogere på naturen og præsentere dem for alle dens værdier. Jeg underviser i faget »Blå omstilling«, der har med vandmiljøet at gøre. Både det nære, som eksempelvis i Skarresø, men også andre vandmiljøer i området – og havmiljøet, fortæller han til avisen.

Han forklarer, at han og eleverne følger meget med i, hvad der sker i og med Skarresø, der i øjeblikket er ved at få genoprettet bredden, så den kommer til at ligne den oprindelige søbred.

Søen har det svært, for vandet er præget af stor algevækst.

– Men, den kan godt få det godt igen, og jeg ved, at der allerede er naturgenopretningsprojekter i gang her, og i flere andre steder i området, det synes jeg er glædeligt, fortæller havbiologen.

I forbindelse med den triste udvikling af Skarresø, forklarer Christian Lønstrup Nygaard, at algevæksten især kommer, fordi der tidligere er blevet udledt spildevand med mange næringsstoffer til søen.

– Algerne trives med vandets høje fosfortal. De lever faktisk af næringsstofferne og vokser derfor meget i antal. Når de ikke bliver spist, ligger de på overfladen af søvandet, og med tiden begynder de at lugte, som man har oplevet flere gange i løbet af foråret og sommeren. Det, man kort fortalt kan gøre, er at sætte rovfisk ud, der kan spise de små skaller og fisk, som ellers lever af de småbitte krebsdyr, der spiser alger. Det er en lang fødekæde, men den er til at manipulere med, til vandets fordel, siger han og fortsætter:

– Vi har tænkt os at lave et projekt med løsningsforslag, som skal være klar til højskolens høstfest. Der kan byens borgere og borgmesteren se og høre, hvad vi blandt andet bruger undervisningstiden på, her på højskolen. Han pointerer også, at det ikke er de nuværende landmænd, der er grund til den øgede algevækst i søen.

Christian vil i løbet af højskoleopholdet, præsentere eleverne for flere forskellige former for vandmiljø. Når eleverne er færdige med forløbet på højskolen, vil de være klædt på til at kunne tage vandmiljømæssige initiativer i deres egne lokal-områder.

– De vil så, måske i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, være i stand til at gøre en indsats for at forbedre miljøet for det liv, der er i vandet. For den værdi det har, kan ikke gøres op i penge, slutter Christian Lønstrup Nygaard.