Grøn forening inviterer til infomøde

Lørdag den 21. januar inviterer foreningen Skovgro til åbent møde for medlemmer og andre interesserede på Kunsthøjskolen i Holbæk, hvor de fremtidige planteprocesser skal drøftes. Alle er velkommen.

Grøn forening inviterer til infomøde

På mødet skal det blandt andet diskuteres, hvordan foreningens første opkøbte stykke jord syd for Holbæk skal beplantes. Området har tre vandboringer, og det er vurderet, at der er behov for sikring af drikkevand på området.

Foto: Peter Andersen

Den lokale, grønne forening Skovgro gør sig klar til at skabe natur og skov sammen, når de lørdag den 21. januar inviterer til et fælles arrangement for medlemmer og andre interesserede.

På dagen vil de fremmødte blive klogere på forårets planteproces, ligesom de vil få lejlighed til at tale med hinanden om ønsker, drømme og kommende aktiviteter for foreningen.

Blandt andet skal det diskuteres, hvordan foreningens første opkøbte stykke landbrugsareal skal omdannes til skov, der skal være med til at sikre drikkevandet. I løbet af dagen bliver der også sat tid af til at besøge det opkøbte stykke jord syd for Vallestrup.

På mødet vil skovfoged Asger Hansen fortælle om jord, natur og skovskabelse, og projektudvikler Marie Brammer Nejrup fra Fors A/S vil fortælle mere om, hvordan skov kan sikre vandboringer og drikkevand. Sidstnævnte har indgået et partnerskab med foreningen, ligesom Skovgro også samarbejder med Dansk Økojord A/S.

Bæredygtige samarbejder

Skovgro er en borgerdrevet forening, der gennem natur(gen)etablering og skovrejsning vil øge biodiversitet, sikre grundvand og fremme optag af CO2. Skovgro arbejder for bedre betingelser for, at borgere aktiv kan tage del og medejerskab i den grønne omstilling.

Derudover er Skovgro støttet af “Partnerskab for bæredygtig vandforsyning”, som Region Sjælland og Danske Vandværker står bag.

Af hensyn til forplejning skal tilmelding til arrangementet ske på mail via info@skovgro.dk senest den 18. januar. Mødet starter klokken 12 og finder sted på Kunsthøjskolen. Dagsorden for mødet kan findes på foreningens hjemmeside.