Fremtid for solcellepark er uvis

Den planlagte solcellepark på Lammefjorden ville komme til at se nogenlunde sådan ud, hvis Holbæk Kommune altså ønsker at skabe det planmæssige grundlag for, at den kan etableres.
Den planlagte solcellepark på Lammefjorden ville komme til at se nogenlunde sådan ud, hvis Holbæk Kommune altså ønsker at skabe det planmæssige grundlag for, at den kan etableres.

Den planlagte solcellepark på et 56 hektar stort område på Lammefjorden bliver muligvis bremset, før planlægningsarbejdet for alvor kommer i gang, skrive Nordvestnyt. Det bliver nu op til Holbæk Byråd at afgøre anlæggets fremtid, efter at et flertal i klima- og miljøudvalget onsdag stemte nej til at sende de nødvendige planer i høring.

Solenergi Danmark A/S med adresse nær Randers ansøgte i maj 2014 om en ny lokalplan for at kunne etablere solcelleanlægget, deer i givet fald skal placeres på to områder på hver sin side af Grevingevej. Anlægget vil kunne producere strøm svarende til det årlige forbrug i cirka 5700 husstande.

I januar i år besluttede økonomiudvalget at igangsætte en planlægning for anlægget. Men klima- og miljøudvalgets flertal fandt altså ikke, at de nu udarbejdede planer bør sendes i høring.

Der var ifølge udvalgsformand John Harpøth (DF) en længere debat om det. Det endte med, at Harpøth, Ole Brockdorff (S) og de to medlemmer uden for partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær sagde nej til at sende planerne i høring. Det drejer sig både om forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljørapport, miljøvurdering af planforslagene samt vvm-redegørelse.