Fra strategi til handling

Foto: © Leo Gr¿ndal ¯sterbro 47 4200 S, Ingrid Clemensen
erhvervschefen for Erhvervsservice Vestsjælland, Kenny Jensby kommer p praktik- og studieophold for at f bedre indblik i virksomhedens arbejde og behov for professionel bistand
erhvervschefen for Erhvervsservice Vestsjælland, Kenny Jensby kommer p praktik- og studieophold for at f bedre indblik i virksomhedens arbejde og behov for professionel bistand © leo gr¿ndal

Holbæk: Den 4. februar er Holbæk Kommune med stor sandsynlighed kommet endnu et skridt videre fra strategi til handling på integrationsområdet. Her holder det nye Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse møde, og en realisering af integrationsstrategien er et vigtigt punkt på dagsordenen.

På mødet skal politikerne blandt andet godkende et idékatalog, som skitserer, hvordan kommunens integrationsstrategi kan blive omsat til handling.

Kataloget beskriver på et overordnet niveau idéer til , hvordan integrationsstrategien i praksis kan blive gennemført.

Eksempler på nogle af idéerne er at lave kvarternetværk i udsatte boligområder som Ladegårdsparken, Vangkvarteret og Bjergmarken i Holbæk, og kompetence-udvikle lærere og pædagoger til at undervise skoleelever i dansk som andetsprog.

Desuden er én af idéerne at lave særlige kursusforløb for ledige og sociale marginaliserede to-sprogede, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Det er tanken med idékataloget, at idéerne skal udfoldes, tilrettes og videreudvikles af de chefer og enheder, der bliver ansvarlige for realisering af idéen i tæt samarbejde med andre relevante aktører.

På mødet den 4. februar skal udvalget også tage stilling til økonomien bag idékataloget. Byrådet har i budget 2010 sat 1,74 millioner kroner af til en integrationsindsats. Og der er afsat et tilsvarende beløb i overslagsårene 2011-2013.

Overslagene viser, at idéerne fra kataloget alle kan sættes i værk, hvis aktiviteterne bliver fordelt ud over den fire-årige byrådsperiode.

Når Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har taget stilling til dagsordenpunkterne, der handler om integrationsindsatsen, er det op til byrådet endeligt at godkende punkterne.

Fakta om integrationsindsatsen i Holbæk Kommune er, at selve integrationsindsatsen blev vedtaget af Holbæk Byråd tilbage i 2009., og at det nye Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse har overtaget ansvaret for integrationsindsatsen fra Projektudvalg for Integration. Samtidig er det i sidste ende byrådet , der beslutter hvordan integrationsindsatsen skal prioriteres fremover.