Forslag: Ældre kan godt nøjes med hjælp fra husassistenter

Nyråd. Hjemmehjælpen. Nedskæring.
  Foto: Chresten Bergh
Nyråd. Hjemmehjælpen. Nedskæring. Foto: Chresten Bergh

Margit PedersenFor at spare en halv million lønkroner i 2021 og tre år frem kan der ansættes husassistenter – det vil sige ikke sundhedsfaglig

For at spare en halv million lønkroner i 2021 og tre år frem kan der ansættes husassistenter – det vil sige ikke sundhedsfagligt uddannet personale – i stedet for social- og sundhedshjælpere til praktiske opgaver i Holbæks hjemmepleje, foreslår administrationen i Holbæk Kommune.

– Er de ældre og uddannede sosu-hjælpere ikke mere værd, spørger Gitte Damm, afdelingsnæstformand i FOA Holbæk.

– Jeg er rystet og forarget over forslagets ringeagt over for ældre og uddannede medarbejder. Det er i modstrid med kommunens politik om at få flere til at uddanne sig til sosu-hjælper og -assistent for at få fagligt kompetent personale til ældreområdet. Et område, hvor politikerne også peger på flere komplekse opgaver, siger Gitte Damm.

Husassistenter er også medlemmer i FOA, og hun understreger, at de kan varetage funktioner. Men politikerne må melde ud, hvad man vil bruge dem til i Holbæks ældrepleje.

– Og hvad vil man bruge sosu-hjælperne til – de løser også praktiske opgaver som rengøring og bad. Jeg er bekymret og frygter det signal, man sender, tilføjer hun.

Det kaldes effektivisering, men er regulær besparelse ifølge Holbæk Ældreråds formand Steen-Kristian Eriksen.

Og som Gitte Damm kan han ikke få det til at harmonere med kvalitetsstandarden.

Det er også i modsætning til et andet budgetforslag. Her vil administrationen investere en halv million kroner for at spare en million lønkroner ved at gøre ældre mere selvhjulpne.

– Hvordan vil det gå, hvis rehabilitering ikke hviler på faglighed? Politikerne taler om vigtigheden af høj faglighed og har vedtaget, at man vil være med til at uddanne sundhedshjælpere, som man så ikke vil ansætte, beklager Gitte Damm.

I forslaget står, det kan afhjælpe rekrutteringsbehovet nu og i fremtiden.

– Højst ejendommeligt. For jeg har ledige sosu-hjælpere nyuddannede fra Holbæk Kommune, bemærker hun.