Formandsskifte i socialudvalget

Christina skal forebygge udsathed

Christina Hvass Hansen (S) er valgt som socialudvalgsformand og afløser Bente Röttig (SF), der er trådt ud af kommunalbestyrelsen.

Foto: Ricky John Molloy

Christina Hvass Hansen (S) afløser Bente Röttig (SF) som formand for socialudvalget i Holbæk Kommune.

Hun blev valgt på socialudvalgets møde tirsdag, hvor Rasmus Brandstrup Larsen (V) blev valgt som næstformand.

Det var han også, mens Bente Röttig (SF) var formand. Hun har valgt efter fem år at stoppe i kommunalbestyrelsen for at kunne støtte sin syge mand.

Valget faldt ikke på Bente Röttigs midlertidige afløser i kommunalbestyrelsen, socialudvalget og økonomiudvalget Jesper Hartøft (SF).

Han er afløser for partiets førstesuppleant Jakob Villadsen, som er på barsel frem til den 1. november. Når han træder ind i kommunalbestyrelsen og de to udvalg, skal der igen være formandsvalg i socialudvalget.

Christina Hvass Hansen fortsætter som anden viceborgmester.

Hun stillede op til kommunalvalget i 2017, blev valgt ind og genvalgt i 2021.

Christina Hvass Hansen har ud over socialudvalget også siddet i projektudvalget for udvikling af lokalområder.

Hun bor i Krøjerup ved Regstrup med sin mand Henning Hjelm Hansen og har fire børn, to hjemmeboende og to udeboende.

Lokalt har Christina Hvass Hansen blandt andet engageret sig i Regstrup Lokalforum, hvor hun har været formand, i gymnastikforeningen og en periode formand for skolebestyrelsen på Nr. Jernløse Skole.

Christina Hvass Hansen er uddannet sygeplejerske og har arbejde på Holbæk Sygehus, inden hun i 2015 blev ansat i Holbæk Kommune, hvor hun i dag er demensspecialist.