Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer er vejen frem – ikke færre

Debat

For tiden er det et populært synspunkt, at vi skal sænke antallet af folkevalgte for at reducere de administrative udgifter i kommunerne. Dette er også temaet for et aktuelt borgerforslag i Holbæk Kommune, hvor forslagsstilleren vil reducere byrådet med næsten 20 pct.

Dette mener jeg er problematisk for et i forvejen svækket kommunalt demokrati, hvor flere udfordringer kan spores tilbage til en ikke-gennemtænkt strukturreform i 2005. Reformen har på den ene side overført en lang række komplekse opgaver til kommunerne og professionaliseret forvaltningerne, mens den på anden side har svækket den øverste politiske ledelse ved at kræve mere og mere af fritidspolitikere. Med et gennemsnitligt timeforbrug ifølge KORA på 15-20 timer i ugen (og ofte endnu mere) for en dansk kommunalpolitiker ser vi flere og flere eksempler på, at kommunalpolitikere går ned med stress og helt enkelt holder sig fra at søge valg.

Derudover vil et stigende arbejdspres ved siden af et almindeligt fuldtidsjob vil med stor sandsynlighed med føre til dårlige politiske beslutninger, idet kommunalpolitikerne ikke får den fornødne tid til at sætte sig ind i en stadig voksende papirmængde forud for hvert byrådsmøde. Det er et demokratisk problem, og det er naturligvis ikke en løsning at fordele arbejdsmængden på færre folkevalgte. Tværtimod.

I stedet for at jagte en kortsigtet gevinst på de administrative omkostninger i kommunen, som en reduktion af byrådsmedlemmer vil være, bør vi se på, om den nuværende styringsmodel giver det bedste lokaldemokrati. Jeg vil foreslå, at vi ser mod vores skandinaviske naboer, hvor der generelt er flere folkevalgte i kommunerne med en tilsvarende lavere løn. I Sverige arbejder et byrådsmedlem gennemsnitlig 4-9 timer i ugen og sidder i ét politisk udvalg, hvilket giver mulighed for politisk specialisering og dermed en politisk modvægt til »den neutrale« forvaltning.

Måske kan en styrket politisk ledelse reducere behovet for ledere i forvaltningen, der jo er en af de grupper, som er vokset mest siden kommunalreformen?

Jonas S. Pedersen

Vegamot 1 Trondheim Norge